Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Sz 1006/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

II SA/Ke 139/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie ustalenia opłat dodatkowych za udostępnienie informacji publicznej

II SA/Łd 166/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia skargi na Starostę [...]

OW 70/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej zameldowania cudzoziemców na terenie gminy W.

I OSK 69/05 - Wyrok NSA z 2005-06-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1, par. 2 i par. 3 ust. 1 pkt g zarządzenia Prezydenta Miasta W. (...) w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej ora...