Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gl 1586/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy

II SA/Wr 614/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania sp. z o.o. w L. zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej L.

II SA/Bk 478/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

IV SA/Wa 1950/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie uchwały dotyczącej działalności (...) w W.

II OSK 525/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy L. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 38 w przedmiocie Górznieńsko

II SA/Gl 419/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 2003/14 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXI/212/13 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąso...

II OSK 779/05 - Wyrok NSA z 2006-04-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały uchyla zaskarżony wyrok WSA w Warszawie i uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

II SA/Gl 490/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   +2   6