Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

III SA/Lu 511/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Nr [...] w sprawie wprowadzenia zakazu używania materiałów i środków pirotechnicznych