Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 616/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OSK 2203/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2152/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 724/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Po 439/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę;

II SA/Sz 10/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Po 436/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi

I OZ 197/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania

I OZ 358/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   72