Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Wr 321/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania odpisów zupełnych i wielojęzycznych aktów urodzenia

II OSK 1330/17 - Postanowienie NSA z 2019-07-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisania do akt stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

II OSK 1330/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wpisania do akt stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia postanowił przedstawić składowi siedmiu sędziów następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy przepis art. 104 ust. 5 i art. 107 pkt 3 ustawy Pra...

II SAB/Wr 45/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców