Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 563/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

Zażalenie na pkt I. postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin nr IV.14.2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II OZ 735/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 2 marca 2016 r. sygn. akt II SA/Gd 16/16 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia A. z siedzibą w B. do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom z 26 czerwca 2012 r. Nr XV/113/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 657/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-24

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej w C.

II SA/Lu 634/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego

II GZ 480/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [C.] nr [...] w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

V SA/Wa 2645/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Bd 679/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-06-01

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [...]

II SA/Gl 1155/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek wniosku Stowarzyszenia 'A' z siedzibą w B. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika

II SA/Lu 961/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Prezydenta Miasta w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy

II OZ 958/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Popowo Biskupie , nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popowo Biskupie
1   Następne >   2