Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Rz 32/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego