Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I SA/Po 220/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-11-19

Utrata mocy obowiązującej ustawy - Prawo lokalowe /Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 ze zm./ - przy braku przepisu pozwalającego na jego stosowanie w zakresie sposobu egzekwowania należności opłat z tytułu najmu lokalu - powoduje, iż od dnia 12 listopada 1994 r. należności te mogą być dochodzone i egzekwowane tylko w trybie przewidzianym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/.~Ustawa ta przewiduje w art....