Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 1059/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 806/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac adaptacyjnych

I SA/Wa 1032/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy skreślenia z zabytków

I SA/Wa 643/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 918/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru zabytków