Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 152/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w W. w przedmiocie odmowy udzielenia odroczenia zasadniczej służby wojskowej

III SAB/Łd 30/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowego Komendanta Uzupełnień Ł. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przeniesienie do rezerwy

II SA/Wa 1253/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi A. P. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych w W. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niezdolności do szkolenia lotniczego w charakterze kandydatki na pilota

IV SA/Wr 520/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-06

Wniosek w przedmiocie rozpoznania schorzeń powodujących niezdolność do służby wojskowej

II SA/Rz 673/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-24

Skarga Ł. F. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

II SA/Go 431/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-28

Skarga A.B. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] roku numer [...]

IV SA/Gl 833/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie odroczenia terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej

IV SA/Wr 248/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Wr 2053/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie uznania poborowego za zdolnego do służby wojskowej

II SA/Wr 2072/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie uznania za zdolnego do służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   11