Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

IV SA/Wr 713/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G.. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

II SA/Po 120/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-21

Skarga S. K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 817/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń

IV SA/Wr 638/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-19

Skarga K. P. na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie ustalenia kwoty zasiłku stałego i zwrotu nadpłaconego zasiłku stałego

II SA/Rz 762/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 247/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłaty składki zdrowotnej ze skutkiem wstecznym

II SA/Lu 491/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Bk 334/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Ke 471/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania renty socjalnej

I SA/Wa 221/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   14