Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol

IV SA/Wr 55/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Po 17/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

OSK 912/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 117/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. z 30 września 2004 r. (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 569/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 2510/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

OSK 1676/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 2325/13 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 3022/13 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 71/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100