Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Bd 183/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanowił ustanowić radcę prawnego.

II GSK 111/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie dotacji z budżetu państwa

I SA/Bk 511/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie nieudzielenia absolutorium

I SA/Rz 438/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta T. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok