Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wa 85/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wr 3/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 315/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 484/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I SAB/Wa 405/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 371/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I OPS 12/13 - Uchwała NSA z 2013-11-25

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami ...

I SAB/Wa 368/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania

I SAB/Wa 385/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznanie wniosku o ustalenie odszkodowania.

I SAB/Wa 386/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100