Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 629/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi D. W. w przedmiocie bezczynności SKO w J.G. po wyroku uchylającym postanowienie organu (sygn. akt II SA/Wr 629/0

II SA/Wr 110/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi D. i M. W. o wymierzenie grzywny D.Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we W.za niewykonanie wyroku , sygn. akt IISA/Wr 485/04

II SA/Gd 654/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność tego organu

II SA/Wr 276/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 285/05

II SA/Kr 920/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' na niewykonanie przez Prezydenta Miasta wyroku w sprawie o sygnaturze IISAB/ Kr 150/13

II SA/Wa 411/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. K. na niewykonanie przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 788/13

II SA/Rz 721/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A.M. przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

VII SA/Wa 2044/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2044/13 w sprawie ze skargi Z. D. i B. D. na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1382/11

II SA/Wa 846/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. L. na niewykonanie przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 305/12

II OZ 939/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 237/09 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 237/09, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi kasacyjnej...
1   Następne >   +2   +5   8