Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 263/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-22

Sprawa ze skargi R.M. na czynność z zakresu administracji publicznej Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie wniosku adwokata G.S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

VI SA/Wa 213/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. B. o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] W. w związku z bezczynnością organu po wyroku Sądu uchylającym decyzję o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata W. Z. koszty nieopłaconej pomocy prawnej u...

III SA/Gd 686/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 471/13 - Wyrok NSA z 2014-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie zmiany decyzji w zakresie zmiany miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Lu 612/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

VI SA/Wa 447/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej postanowił: odmówić przyznania ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. W. kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

III SA/Gd 686/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Gd 321/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Lu 784/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-22

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

III SA/Lu 785/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-22

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   5