Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie z wniosku A. S. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi