Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 43/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Łd 283/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. U. i W. U. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uznania za bezzasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I SA/Wa 13/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

III SA/Łd 902/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J. U. i W. U. na § 3 ust. 2 i § 4 pkt 5 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Administracja Nieruchomościami [...] w Ł.

I SA/Wa 1814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. Z. na pismo Urzędu [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

II GSK 1010/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w N. T. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom

II SA/Gd 551/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie udzielenia informacji o sposobie zmiany osoby pełnomocnika z urzędu
1   Następne >   +2   6