Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 732/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 600 (słownie sześćset) złotych oraz kwot...

II GSK 331/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

II GZ 11/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia znaku towarowego

II GZ 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na zarządzanie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia znaku towarowego

II GZ 13/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia znaku towarowego

VI SA/Wa 261/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz rzecznika patentowego L. S. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 600 (słownie ...

VI SAB/Wa 83/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłość postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt. '[...]' nr [...] postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz rzecznika patentowego L. S. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 600 (słownie sześćs...

VI SA/Wa 732/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złot...

VI SAB/Wa 83/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. A. na przewlekłość postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt. '[...]' nr [...] postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz rzecznika patentowego L. S. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 300 (słownie trzyst...

VI SA/Wa 3367/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz rzecznika patentowego S. B. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 600 (słown...
1   Następne >   2