Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Łd 176/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości

III SA/Łd 179/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007

III SA/Lu 677/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I SA/Op 460/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-23

Skarga S. H. na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności do gruntów rolnych na 2007r. wobec wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu

I SA/Lu 673/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

III SA/Łd 971/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

III SA/Łd 176/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2004 i przyznania płatności w pomniejszonej wysokości

II SA/Ke 703/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności bezpośrednich

II SA/Ke 253/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-08-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

I SA/Op 461/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-23

Skarga S. H. na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2007r. wobec wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu
1   Następne >   +2   +5   +10   16