Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 839/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego z tytułu opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług

III SA/Łd 1086/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

III SA/Łd 1098/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

III SA/Łd 1103/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

I SA/Ol 304/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

I SA/Ol 309/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

skarg 'A' Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod nr: I SA/OI 309/09, I SA/OI 310/09, I SA/Ol 587/08, I SA/Ol 594/08, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numer...

I FSK 854/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi I. S. A. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Łd 843/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnąt...

III SA/Łd 1093/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

III SA/Łd 246/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
1   Następne >   +2   +5   +10   100