Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 1401/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-02

Skarga P. N. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych

VI SA/Wa 1290/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych i umorzenia postępowania postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego Z. H. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 7200 ...

VI SA/Wa 1675/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego Z. H. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 2400 złotych (dwa tysi...