Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

I OZ 629/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Gd 865/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Gd 190/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ś. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych