Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SAB/Wa 723/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi B.D., M.C., W.G., M.G., T.G., G.G. i Z.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Bd 1144/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa

I SA/Wa 938/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1427/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Gd 752/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa własności

I OSK 1171/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   71