Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Lu 68/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy . w przedmiocie wykonania decyzji o nakazaniu przywrócenia do stanu poprzedniego zakłóconych stosunków wodnych

IV SAB/Wa 84/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi K. S. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta S. w przedmiocie : wydania rozstrzygnięcia

II SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Łd 155/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 301/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych

VIII SA/Wa 525/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zobowiązania do wykonania urządzeń zapobiegających wyrządzaniu szkód przez spływające wody deszczowe

IV SA/Wa 317/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

skarg A. D. i M. Z. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 301/08 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych

II SA/Kr 94/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 465/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   9