Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 817/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] listopada 2...

IV SA/Po 950/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-19

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy W.M. na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania