Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 487/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Gl 909/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-28

skarg B. S., J.S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażaleń B. S., J. S. i J. S. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 909/08

II SA/Gl 1061/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii zażalenia uczestnika postępowania małoletniego A. G. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1061/08

IV SA/Wa 850/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania