Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bk 287/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 187/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści

II SA/Gl 282/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 282/10