Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 177/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SA/Ke 131/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-12

Wniosek w przedmiocie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej