Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 201/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008 r.

II GSK 200/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008 rok

VIII SA/Wa 351/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Łd 478/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-17

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Łodzi o sygn. akt II SA/Łd 247/07

III SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w P.

III SA/Wr 686/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie rozpatrzenia skargi A. G. na działalność D. Zarządu Dróg Wojewódzkich we W.

II SA/Wr 564/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-25

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 1 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Towarowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 771/2 o pow. 2,5513 ha zw. ,,skansenem', wraz z dokonaniem darowizny ruchomości stanowiących wyposażenie ,,skansenu'

II SA/Bk 528/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie przekazania w drodze darowizny nieruchomości

II SA/Ol 557/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-23

skarg G. O., J. Ł., E. D., B. P., C. K., B. B., M. P., M. W., D. W., B. L., E. P., M. B., M. G., D. S., U. W., J. M., J. T., B. O., K. G., W. U., A. B., E. D.-Ł., A. M., U. K., Z. P., M. B., A. M., W. S., A. O., L. H., A. K., M. N., E. T., A. S.-D., A. H. i E. A. na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie ustalenia liczby oddziałów klas I oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas I na rok szkolny 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez powiat

II SA/Sz 190/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w przedmiocie zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry
1   Następne >   +2   +5   9