Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 454/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gierałtowice , nr XXXIII/194/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania prze...

II SA/Gl 673/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek zażalenia M. R. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 673/11 oddalającego jego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika

II SA/Gl 929/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gierałtowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii zażalenia Gminy Gierałtowice na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 1296/10 o podjęciu zawieszonego postępowania sądowego