Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Rz 721/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A.M. przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

II SA/Wr 599/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/ Wr 599/09 o odrzuceniu skargi ...

I OZ 686/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. , M. W. , J. W. i M. W. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-02

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Ministrowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku

II SA/Wr 599/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu, w sprawie ze skargi D., M., J. oraz M.W. na Samorządowe Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z d...