Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 3282/16 - Wyrok NSA z 2016-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Toruniu w przedmiocie odmowy umorzenia części opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

I GZ 126/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie , nr [...] w przedmiocie płatności obszarowych