Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 74/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.Z. w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej na opłacenie stancji, leków i żywności

I OW 96/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Rz 325/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 113/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. H. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SA/Rz 1068/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz rozłożenia tych świadczeń na raty

I OW 105/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

I OW 117/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o przyznanie pomocy

II SA/Po 174/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 199/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W., w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ,

I OW 129/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. N. o skierowanie do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   14