Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 448/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SA/Bd 390/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 362/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Gl 847/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania na skutek wniosku uczestnika postępowania [...] w B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 847/09

II SA/Bk 597/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-20

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem [...].

II SA/Gl 892/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczeni nieruchomości i odszkodowania na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 666/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 603/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SA/Wa 2130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bk 392/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-09

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Bk 103/04 sprawy ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   6