Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

II SA/Bd 643/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku stałego

III SA/Kr 1259/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Go 252/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-12

Skarga: J.O. na decyzję: SKO z dnia: [...]r., nr [...] w przedmiocie: odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci prawa do zasiłku stałego w wysokości 40,84 zł. miesięcznie

IV SA/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty nienależnie pobranego zasiłku stałego

III SA/Kr 46/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 671/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-06

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 43/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 597/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego