Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Kr 204/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłość postępowania SKO do sygn. akt [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II SAB/Lu 105/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-29

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych