Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 1458/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny w celu przymus...

II OZ 349/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 770/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 127/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów

II SA/Łd 553/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów

II SA/Wr 493/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 492/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 913/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 880/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 698/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2