Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gl 605/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 3115/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji

II OZ 1624/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania ostatecznej decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów

IV SA/Po 122/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego i odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

IV SA/Wa 3310/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Rz 257/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

IV SA/Wa 934/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 911/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

II OZ 463/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

II OZ 367/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-17

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
1   Następne >   +2   +5   7