Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Gl 985/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

III SA/Kr 1230/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-16

WSA w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Bożenna Blitek po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu I. P. i B. P. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA/Lu 401/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

IV SA/Wa 2887/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, ,

II SA/Sz 1349/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-09

Wniosek w przedmiocie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

III SA/Łd 1189/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Bd 106/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-14

Wniosek w przedmiocie nadania numeru porządkowego

II SA/Lu 1210/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Inne w L. w przedmiocie odmowy aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 855/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1862/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie nadania numeru porządkowego budynkowi
1   Następne >   +2   4