Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Go 1103/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej

II SA/Go 428/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-03

Wniosek Centrum Medyczne 'U' B., H. spółka jawna o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 205/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej...

VI SA/Wa 296/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 463/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-05

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2416/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy cywilnoprawnej

II GZ 341/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o świadczenie opieki zdrowotnej

II GSK 3400/16 - Wyrok NSA z 2018-10-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 2/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-10

Wniosek w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu