Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OSK 1456/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 209/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania za...

II OZ 327/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach z 31 grudnia 2015 r. sygn. akt II SA/Ke 1094/15 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Świętokorzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Sz 1100/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 248/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego rozbiórki nadbudowanej części budynku

II SA/Ke 952/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-01-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Rz 409/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 755/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów za nieuzasadnione w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowalnego

II OZ 1107/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej dotyczącej nakazu rozbiórki

II OZ 1108/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi , Nr [...], znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   3