Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 754/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 593/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 143/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

I SAB/Wa 152/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 2682/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia państwowego z mocy prawa

I SAB/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 126/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1111/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SAB/Wa 180/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   14