Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Sprawa ze skargi kasacyjnej J.B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

II SA/Wr 623/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L. po wyroku uchylającym WSA nr II SA/Wr 538/05

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt SA/Bk 1348/03

II SA/Łd 780/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-30

Sprawa ze skargi E. B. o wymierzenie [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. grzywny za niewykonanie wyroku oku sygn. akt II SA/Łd 870/07

II SA/Wa 536/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi J. D. na niewykonanie prawomocnego Wyroku WSA w Warszawie z 18 lutego 2004 r. o sygn. II SA 1421/03 przez Ministra Obrony Narodowej

IV SA/Po 121/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-26

Sprawa ze skargi W.Sp. z o. o. w W. przeciwko Staroście W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SA/Po 551/11

I OSK 1786/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 113/13 na niewykonanie przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wyroku WSA w Warszawie o sygnaturze akt II SAB/Wa 142/11 postanowił: zawiesić postępowanie.

I SA/Wa 3310/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi B. C., E. S. i P. C. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 6/14

I OSK 1786/13 - Postanowienie NSA z 2017-01-12

Wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 113/13 na niewykonanie przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 142/11
1   Następne >   2