Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 173/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa

I OZ 524/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stw...