Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 2445/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Spółki z o.o. w W. na informację Ministra Rozwoju Regionalnego nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej