Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Sz 508/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej

II SA/Ke 139/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie ustalenia opłat dodatkowych za udostępnienie informacji publicznej

IV SA/Wr 505/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1, § 2 i § 3 ust. 1 pkt. g zarządzenia Prezydenta Miasta Wrocławia Nr 11/04 oku w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej;

II SA/Łd 818/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezprawne działanie Burmistrza Miasta P.

IV SA/Wr 631/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-18

Sprawa ze skargi Gminy Prusice na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice

III SA/Łd 627/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Drużbice.