Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Bk 314/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie orzeczenia o obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-18

Skarga A. C. na decyzję SKO [...] w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego

II SA/Bk 219/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-08

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

III SA/Łd 273/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

Skarga C. C. na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego

III SA/Łd 272/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1956/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności