Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 926/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-14

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Bd 67/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania omyłki rachunkowej

II SA/Kr 1559/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 486/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych w zakresie przekraczającym kwotę 100 zł w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji organu I instancji orzekającej o przekształceniu w prawo współwłasności prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

II SA/Wr 486/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-04

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji organu I instancji orzekającej o przekształceniu w prawo współwłasności prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

II SA/Sz 900/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 111/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności