Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SO/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie uchwały o wyborze starosty

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Miasta

III SA/Kr 381/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Wniosek w przedmiocie przebiegu linii komunikacyjnych na obszarze miasta

III SO/Kr 10/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów oraz ustanowienia adwokata

III SA/Kr 432/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

III SA/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...], Nr. [...] w sprawie odmowy powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Gminnego Centrum Usług Medycznych
1   Następne >   3